prospersklep.pl
mar 2, 2018
1834 Wyświetleń
0 0

Priorytet bezpiecznej pracy?

Dodany przez
Listwa zasilająca turystyczna przenośna

Co jest dla ciebie największym priorytetem, biorąc pod uwagę potrzeby behawioralne człowieka – z pewnością jedną z głównych potrzeb będzie potrzeba bezpieczeństwa, rozpatrywana w wielu wymiarach. Istotę bezpieczeństwa jako jeden pierwszy dogłębnie zanalizował Adam Maslow tworząc najpopularniejszą hierarchię potrzeb, która do dziś jest sporą wartością dla nauk socjologicznych i psychologicznych na całym świecie. Maslow tworząc piramidę wyłonił najbardziej elementarne potrzeby jednostek, dzieląc je na 2 grupy: Jedną część piramidy zajmują potrzeby wyższego, a drugą niższego rzędu.

Największy fenomen piramidy Maslowa polega na tym, iż wbrew ogólnemu wrażeniu istotniejsze są potrzeby niższego rzędu i to one biorą bezwzględny prymat nad potrzebami wyższego rzędu – czyli zupełnie inaczej niż można na pierwszy rzut oka wnioskować.

Dlaczego tak właśnie jest?

U podstaw potrzeb niższego rzędu zdefiniowanych przez Maslowa leżą elementarne potrzeby każdego człowieka tj. np. potrzeba bezpieczeństwa czy potrzeby natury fizjologicznej (egzystencjalnej) tj. m.in. potrzeba jedzenia, picia, dachu nad głową, a nawet stabilności zatrudnienia etc. Nieco wyżej uplasowała się istota przynależności do grupy – zatem nic innego jak wartość nawiązywania interakcji społecznych poprzez inicjowanie grup, skupiających się wokół jakichś spraw, zrzeszających wokół siebie szersze zbiorowości.

Wyżej znalazła się potrzeba uznania i samorealizacji, gdzie żadna z tych potrzeb nie będzie możliwa do zrealizowania (łącznie z potrzebą przynależności do grupy), nie będzie możliwa do prawidłowej realizacji, jeżeli jednostka odczuwać będzie braki w potrzebach pierwszego i drugiego rzędu. Przyglądając się potrzebom widać wyraźne wskazanie, iż by te mogły rosnąć – niezbędnym wydaje się stworzenie podstawowych warunków bytowych w środowisku.

Przenosząc teorię na płaszczyznę biznesową, wziąwszy pod uwagę branże w których praca wiąże się z ryzykiem upadku, doznania urazu tudzież porażenia prądem elektrycznym, stosuje się restrykcyjne normy BHP, jak i zarządzenia stricte wewnętrzne, mające na celu ograniczenie wypadków i ich nieszczęśliwych następstw mogących skutkować utratą zdrowia, a w szczególnych przypadkach także życia poprzez upadek z dużej wysokości, porażenie prądem elektrycznym tudzież uraz głowy w wyniku odprysku odłamka z dużą siłą.

Aby ograniczyć prawdopodobieństwo powstania wypadków czy kontuzji BHP określa szczegółowe wytyczne dotyczące sprzętu ochronnego, a katalog ten uzupełnia szczegółowa specyfikacja dołączona do zakupionego osprzętu. Biorąc pod uwagę prace wysokościowe priorytetowym wyposażeniem powinny być rzecz jasna liny zabezpieczające oraz kask ochronny. PROSPERSKLEP w swojej ofercie oferuje bogaty asortyment zabezpieczający prace wysokościowe marki ASECCURO – u nas kupisz też dwupunktowe paski podbródkowe do hełmów i wiele innych akcesoriów mających spory wpływ na bezpieczeństwo pracowników.

Kategorie artykułów:
BHP
prospersklep.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.