prospersklep.pl
sie 1, 2019
1071 Wyświetleń
0 0

Osprzęt do prac pod napięciem na każdy dzień!

Dodany przez
Listwa zasilająca turystyczna przenośna

W ostatnim czasie sporo miejsca poświęca się tematyce związanej bezpośrednio z systemem elektroenergetycznym. Inspiracją do podejmowania dyskusji na tematy traktujące o elektroenergetyce są dywagacje wokół systemu energetycznego oraz brak stabilności cen na rynku energii, co wyraźnie odczują wszyscy odbiorcy już w 2020 roku. Choć podwyżki cen nie budzą przyjemnych odczuć w żadnym z sektorów – trzeba przyznać, iż ceny energii elektrycznej należą do tych najbardziej newralgicznych i dotyczą niemal wszystkich.

Od kilku lat nasilają się dyskusje traktujące o potrzebie oszczędzania energii elektrycznej poprzez racjonalizację jej użytkowania. Minimalizacja zużycia prądu już na wstępie przynosi 2 korzyści: pierwsza z nich będzie odczuwalna w niedługim czasie – w postaci mniejszego zużycia energii elektrycznej. Druga korzyść ma charakter długofalowy – co oscyluje wokół ochrony środowiska osiąganej przez pryzmat mniejszej emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Rzecz jasna najlepsze rezultaty w tej materii przyniosłaby ogólna konwersja systemu energetycznego w kierunku odnawialnych źródeł energii, gdyż na tej inwestycji wszyscy byliby wygrani, a największą korzyść odniosłoby środowisko. Nie ulega wątpliwości, iż wraz z upływem czasu lepszą jakość powietrza odczułby cały ekosystem (w tym ludzie, zwierzęta i rośliny). Jednakże za każdym razem niezbędne są regulacje prawne, inicjujące cały proces konwersji np. poprzez ograniczenia w wydobyciu i importowaniu węgla, aż po system dotowania farm fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych, firm tudzież instytucji.

Niemniej ważna jest na tej płaszczyźnie edukacja społeczna, mająca na celu zwiększenie świadomości i wrażliwości różnych grup społecznych na istotę racjonalizacji korzystania z energii elektrycznej każdego dnia, bez względu na to co robisz, gdzie jesteś i jakie masz przyzwyczajenia. Szczególnie to ostatnie wskazanie wydaje się być szczególnie ważne ponieważ to właśnie ono jest kluczowa dla efektywnego oszczędzania, ponieważ pryncypialne są właśnie nawyki.

Ponadto minimalizacja zużywanego prądu jest też zależna od konfiguracji urządzeń współtworzących sieć oraz ich optymalnej konserwacji. Jednym z przymiotów konserwacji jest czyszczenie urządzeń. W przypadku urządzeń pod napięciem niezbędny jest sprzęt przystosowany do realizacji zadań pod napięciem do wartości granicznej wskazanej przez producenta w karcie produktu.

Wiodącym producentem takich narzędzi jest HUBIX. PROSPERSKLEP oferuje szeroki asortyment narzędzi ręcznych dla elektroenergetyki od HUBIX – polecamy m.in.. rękawice ochronne, drążki teleskopowe, szczotki wydłużone, przeznaczone do oczyszczania się uporczywych zabrudzeń zalegających na urządzeniach znajdujących się pod napięciem. Nadają się też do czyszczenia posadzek, ścian i podobnych powierzchni.

prospersklep.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.