prospersklep.pl
paź 7, 2022
393 Wyświetleń
0 0

Najczęściej występujące usterki instalacji elektrycznej w gospodarstwach domowych

Dodany przez
Listwa zasilająca turystyczna przenośna

Posiadanie instalacji elektrycznej jest warunkiem fundamentalnym z punktu widzenia dostępu do energii elektrycznej i możliwości zasilania urządzeń elektrycznych, których w każdym gospodarstwie domowym nieustannie przybywa, dlatego też wzrasta potrzeba optymalizacji zużycia energii (zwłaszcza obecnie za sprawą zamrożenia cen energii do pewnego limitu). Niezależnie jak dużo energii zużywamy, powinniśmy bezwarunkowo utrzymywać instalację elektryczną w dobrym stanie, gdyż pozwoli to użytkownikom na bezpieczne zasilanie urządzeń, a także wyeliminuje najczęściej pojawiające się usterki w grupie taryfowej oznaczonej symbolem „G”.

Z całą pewnością do najpopularniejszych usterek/problemów z instalacją elektryczną należą m.in. iskrzenie z gniazd elektrycznych, niestabilnym zasilaniu tudzież nawet jego zanikach, co znacznie utrudnia lub nawet uniemożliwia eksploatację urządzeń, warto jeszcze wspomnieć o tzw. „wybijaniu” korków. W zdecydowanej większości przypadków za taki stan rzeczy odpowiada m.in. zły stan przewodów tworzących obwody znajdujące się wewnątrz instalacji elektrycznej, poluzowane połączenia kablowe, jak i zły stan techniczny rozdzielnicy elektrycznej. Oczywiście – występują też inne problemy, jednak realnie pojawiają się one o wiele rzadziej niż te wyżej wymienione.

Przyjmuje się, że zasadniczym powodem iskrzenia gniazd jest nieodpowiedni (najczęściej zbyt mały przekrój przewodów) tudzież ich trefna jakość. Dlatego zawsze warto mieć na uwadze, iż na komponentach dedykowanych do budowy instalacji elektrycznej nigdy nie powinno się oszczędzać, gdyż pozorna oszczędność może w późniejszym czasie przeobrazić się w niemałe kłopoty, skądinąd obarczone sporymi kosztami na wypadek konieczności naprawy. Warto podkreślić, iż czasem przewody mogą ulec uszkodzeniu wskutek ich nieprawidłowego ułożenia. Ten argument powinien być jednoznacznym potwierdzeniem tego, iż tego typu prace powinien wykonywać wyłącznie wykwalifikowanych specjalistów, posiadających aktualne uprawnienia potwierdzone stosownym certyfikatem.

Przyczyną zadziałania podstawowych zabezpieczeń elektroinstalacyjnych z reguły jest przeciążenie obwodu, wadliwie działające urządzenie elektryczne, pogarszający się stan połączeń kablowych, nadmierne wyeksploatowanie aparatury zabezpieczającej, zwarcie itp. Opisany stan rzeczy może także wynikać z wadliwie działającej rozdzielnicy elektrycznej, skupiającej w sobie wszystkie obwody umożliwiając proste i bezpieczne zarządzanie instalacją elektryczną w obiekcie. Aby zmniejszyć konsekwencje potencjalnej awarii, wystarczy doposażyć instalację w wyłącznik różnicowoprądowy, który zminimalizuje ryzyko uszkodzenia urządzeń oraz stanowi solidną ochronę przed porażeniem elektrycznym, tym samym chroniąc nasze zdrowe lub nawet życie. Nieodzownym elementem składającym się na bezpieczeństwo jest rzetelne wykonywanie przeglądu instalacji elektrycznej, przynajmniej w okresach 5-cio letnich wraz z niezwłocznym wdrożeniem zaleceń pokontrolnych przez wykwalifikowanego elektryka.

Hurtownia PROSPER oferuje szeroką gamę akcesoriów, tj. wyłącznik różnicowoprądowy, kontrolery pracy fazy, pozostałe elementy zabezpieczeń. Zapraszamy do zapoznania się z naszą najnowszą ofertą na PROSPERSKLEP.PL!

Kategorie artykułów:
Aparatura elektryczna
prospersklep.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.