prospersklep.pl
lip 4, 2022
360 Wyświetleń
0 0

Kable i przewody – klasy ich reakcji na ogień w kontekście wymogów Rady i Parlamentu Europejskiego

Dodany przez
Listwa zasilająca turystyczna przenośna

Odpowiednia reakcja na ogień w okablowaniu i przewodach o konkretnych zastosowaniach powinna być priorytetem z uwagi na bezpieczeństwo eksploatacyjne. Dla zapewnienia określonego standardu bezpieczeństwa, Rada UE i Parlament Europejski opracowali rozporządzenie nr. 305/2011 z dn. 9.03.2011 r. wprowadzające standaryzację w zakresie CPR. Ideą ujednolicenia tzw. warunków wprowadzenia do obrotu materiałów budowlanych jest podniesienie bezpieczeństwa budynków, dzięki stosowaniu materiałów o ustalonej jakości, które zostają uprzednio przebadane pod kątem spełniania ustalonych norm w danym zakresie.

W przypadku kabli i przewodów zasilających, sterujących, telekomunikacyjnych itp., instalowane w sposób trwały w obiekcie, uznaje się za wyroby budowlane, a co za tym idzie – w świetle wspomnianych regulacji, wyroby te powinny spełniać wymogi w zakresie nadmienionego już wcześniej CPR. Unijni urzędnicy opracowali tzw. szablon CPR, który definiował jakie informacje powinna zawierać deklaracja właściwości użytkowych dla wspomnianych już wcześniej wyrobów, które stanowią dość szeroką grupę. W szczególności zwraca się uwagę na: precyzyjne zdefiniowanie wyrobu budowlanego, numery referencyjne, daty publikacji norm wykorzystanych do oceny produktu, numer referencyjny dokumentacji technicznej wymagania spełniane przez produkt w ocenie jego fabrykanta.

Nie może zabraknąć także ogólnej charakterystyki produktu i wskazania odnoszące się do przedpola zastosowań dla konkretnego produktu. Ponadto właściwości użytkowe powinny być wyrażone w postaci opisu, klas tudzież poziomów. Wspomniana deklaracja powinna być sporządzona przy wprowadzaniu produktu na rynek. Po jego wprowadzeniu do obrotu producent ponosi odpowiedzialność za zgodność właściwości fizycznych z zadeklarowaną specyfikacją. Powołując się na wytyczne normy PN-EN 13501-6, wyróżnia się 7 podstawowych klas reakcji na ogień, dla każdego z nich określono minimalne poziomy odpowiednich parametrów, przy jednoczesnym określeniu metod badawczych. W praktyce: Aca definiuje niepalne przewody i okablowanie, z kolei w przypadku B1Ca, B2ca, Cca, Dca, jak i także okablowanie Eca, wymagania są wyraźnie niższe. Należy jeszcze wskazać Fca, gdyż klasa ta obejmuje przewody, które swoją specyfiką nie obejmują innych klas. Ponadto dla klas B1ca, B2ca, Cca, Dca rozgranicza się szczegółowe oznaczenia w zakresie m.in.: ilości dymu powstającego w czasie spalania, powstawania płonących cząstek tudzież kwasowości gazów powstających w czasie spalania.

Dobór odpowiedniej klasy przewodów pod względem reakcji na ogień powinien być uzależniony od wielu czynników, tj. np. wysokości budynku, jego przeznaczania, rodzaju strefy pożarowej, miejsca ich sposobu montażu (pojedynczo tudzież w wiązce). Dla zachowania należytego bezpieczeństwa, kable, które poprowadzono w obudowach powinny mieć co najmniej klasę Eca. Uzupełniając, dopuszcza się także użycia kabli nieposiadających właściwości niepalnych, lecz wówczas konieczne jest ich ukrycie pod płaszczem min. 5 cm tynku, co skutecznie przeciwdziała dalszej inicjacji pożarowej.

Nasza hurtownia w swoim asortymencie posiada szeroki asortyment kabli Telefonika, a także szeroki osprzęt elektroinstalacyjny od najlepszych producentów w branży, tj. ETI, SCAME, jak i wielu czołowych producentów. W razie potrzeby służymy fachowym doradztwem, popartym 34-letnim doświadczeniem w branży. Polecamy także krążek aluminiowy fi 3 PROSPER. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

prospersklep.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.