prospersklep.pl
gru 12, 2018
1624 Wyświetleń
0 0

Internet a globalizacja?

Dodany przez
Listwa zasilająca turystyczna przenośna

Trudno znaleźć już dziedzinę w której w mniejszym lub większym stopniu nie postępowałaby szeroko pojętej automatyzacji, która zyskała szerokie uznanie wśród użytkowników – biorąc pod uwagę znacznie rozszerzone możliwości, a także prostotę ich wykonywania.

Pozwala to na zaoszczędzenie sporej ilości czasu – co jest szczególnie ważne z punktu widzenia działań komercyjno-biznesowych, gdyż pozwala osiągnąć satysfakcjonujący poziom produktywności pracowników, co w sposób istotny może wpływać na stopień realizacji wytyczonych celów. Blog budowlano-energetyczny PROSPERSKLEP stara się prezentować w artykułach nowości, związane z najnowszymi technologiami, które mogłyby uprościć codzienne czynności na wielu płaszczyznach – począwszy od rozwiązań dla domu, biznesu, a nawet w celach hobbystycznych itp.

Komputeryzacja i powiązana z nią informatyzacja zmieniła uprzednio panujące stosunki społeczne, gdyż za sprawą popularyzacji dostępu do Internetu w technologii szerokopasmowej – rozpoczęła się era niewyobrażalnej na owe czasy cyfryzacji. Zaczęły powstawać ogólnopolskie bazy danych, prowadzone przez organy centralne.

Dało to początek jednoznacznego postawienia na cyfryzację dokumentów, co więcej – proces ten cały czas postępuję, z uwagi na to, że stanowi gigantyczne przedsięwzięcie natury logistycznej. Wcielonym przykładem tej ewolucji jest np. m.in. platforma usług elektronicznych PUE ZUS czy EPUAP tzw. (E-urząd), przez który możemy załatwić część spraw obywatelskich bezpośrednio przez Internet 24H na dobę, 7 dni w tygodniu. Wystarczy posiadać certyfikowany podpis elektroniczny tudzież profil zaufany – możesz uwierzytelnić logując się do większości systemów bankowości elektronicznej banku, który prowadzi twój rachunek bankowy.

W Polsce za rozwój E-administracji odpowiada powołane kilka lat temu Ministerstwo Cyfryzacji – jedni nie mają uwag co do postępu cyfryzacyjnego w naszym kraju, inni podkreślają fakt trwania dalszego ogromu biurokracji w wydaniu stricte papierowym etc. Choć bez wątpienia z pewnością można mieć zastrzeżenia co do dostępności e-usług w zakresie administracji publicznej i słusznym wydaje się być stwierdzenie, że do pełnej alternatywy urzędu elektronicznego względem obiektów stacjonarnych, brakuje jeszcze bardzo wiele, trzeba też z drugiej strony chcieć dostrzec milowe postępy ostatniej dekady w tym zakresie.

Czy twoim zdaniem dynamiczny rozwój Internetu, nazywanego przez niektórych „globalną wioską” przyczynia się do globalizacji rynków i kultury międzynarodowej? Globalizacja to np. proces rosnącej zależności państwowej ważnych jego sferach tj. gospodarczej, ekonomiczno-społecznej i kulturowej. Rodzą się interesy grup społecznych poza ramy dotychczas pojmowanej suwerenności i jej zakresu – na globalizację wpływają następujące podstawowe czynniki:

a) Swobodny przepływ informacji.

b) Globalizacja w handlu międzynarodowym

c) Swobodny przepływ kapitału

d) Swobodne przemieszczanie się ludzi

Umożliwia je liberalizacja przepisów dotyczących przekraczania granic oraz rozwój światowego transportu: kołowego, lotniczego i morskiego. Najważniejszymi „sprawcami” procesów globalizacji są wielkie korporacje transnarodowe, stają się one główną siłą organizującą światową gospodarkę, potrafiącą skutecznie konkurować z państwami i organizacjami międzynarodowymi tj.: Bank światowy czy UE. Jednym z czynników przyśpieszających rozwój gospodarczy jest tworzenie warunków, zachęcających korporacje transnarodowe do inwestowania. Przed globalizmem nie da się uciec a wręcz przeciwnie proces ten wraz z postępem cywilizacyjnym będzie się nasilał.

Rozwój technik przenoszenia zasobów informacyjnych, a przede wszystkim Internet, sprzyja rozpowszechnianiu się wzorców kultury nawet na całym świecie – globalizacja kultury jest widoczna także w naszym kraju. Najczęstszym jej przejawem jest amerykanizacja – kultura zamerykanizowana jest widoczna prawie w każdej sferze życia społecznego. Obok globalizacji języka – częste zapożyczenia, obserwuje się także globalne zwyczaje, które przenikają do kultury narodowej. Seriale z kontynentu amerykańskiego są dobrym sposobem na ukazywanie swojej kultury. Stąd tez łatwiej temu zjawisku, ulegają kraje gorzej rozwinięte – ich często nie stać na promocję własnej kultury. Gdy działanie to jest nasilone wpływa ono destrukcyjnie na szeroko ujętą kulturę narodową. Globalizacja kultury niesie też pozytywne skutki, gdyż czynnik ten sprzyja dyfuzji kulturowej, dzięki czemu łatwiej nam poznać i zrozumieć obce nam kultury.

Oglądając w sklepie stacjonarnym czy też tym bardziej internetowym sprzęt zagranicznej produkcji, jesteś beneficjentem globalizacji w sektorze towarów i usług. Kupując najnowsze i najlepsze oświetlenie na Śląsku, cieszysz się produktami o szerokim spektrum funkcjonalności i płynących za tym innowacyjnych możliwościach – uznanych na rynkach europejskich, jak i ogólnoświatowych. Hurtownia instalacyjna Sosnowiec oferuje te produkty w najniższych cenach, bez wychodzenia z domu w dowolnej chwili dla ciebie!

Kategorie artykułów:
Alarmy i monitoring
prospersklep.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.