prospersklep.pl
lip 11, 2022
461 Wyświetleń
0 0

Instalacje fotowoltaiczne – wymogi formalne, kiedy dokonać zgłoszenia inwestycji lub uzyskać pozwolenie na budowę?

Dodany przez
Listwa zasilająca turystyczna przenośna

Montaż instalacji fotowoltaicznych jest w ostatnich latach bardzo popularną inwestycją, która w czasie eksploatacji przynosi spore oszczędności w ramach zmarginalizowania kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej, dostarczanej metodą tradycyjną. Według analiz rynkowych ceny prądu będą rosnąć w dość znacznym tempie, co siłą rzeczy dodatkowo zwiększy opłacalność inwestycyjną rozwiązań skupionych wokół OZE. Nie ulega wątpliwości, że w tej materii to właśnie szeroko pojęta fotowoltaika wiedzie oczywisty prym, gdyż jest najbardziej efektywna spośród wszystkich opcji OZE.

Osoby, które przymierzają się do założenia przydomowej elektrowni PV, zastanawiają się, jakich formalności powinny dopełnić przed rozpoczęciem budowy, aby przestrzegać litery obowiązującego prawa. Co do zasady – inwestycja w instalację fotowoltaiczną może być w świetle obowiązujących przepisów uznawana za roboty budowlane, a zatem powinny być poprzedzone uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę. Jednakże ustawodawca przewidział kilka wyjątków dla uproszczenia formalności związanych z uruchomieniem instalacji PV na wewnętrzny użytek gospodarstw domowych, jak i nieco większych prosumentów. Punktem granicznym jest w tym względzie całkowita moc wykonywanej instalacji, która powinna mieścić się w przedziale nieprzekraczającym 50 kW, jednak od tej zasady także jest kilka istotnych wyjątków, tj. w sytuacji, gdy ich wysokość przekracza 3 m i montowane są na obiekcie budowlanym.

Kolejny wyjątek dotyczy sytuacji, jeżeli teren, na którym ma zostać wykonana i uruchomiona instalacja PV został wcześniej uwzględniony w krajowym rejestrze zabytków. Podobny obowiązek zgłoszenia budowy instalacji PV spoczywa na inwestorze, jeśli moc elektryczna zainstalowanych urządzeń fotowoltaicznych przekracza 6,5 kW – wówczas zachodzi obowiązek dochowania pełnej zgodności (już na etapie projektu) w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z oficjalnym zawiadomieniem organów najbliższej jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Inną kategorią wyjątków związanych z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę na instalację niewielkiej mocy, tj. do 50 kW, są sytuacje gdy: montaż instalacji PV wymaga przebudowy/rozbudowy budynku. Chęć wykonania instalacji wiąże się z koniecznością oceny czynników środowiskowych, a także gdy dotykają one tzw. obszaru Natura 2000.

Należy dodać, iż każda wykonywana instalacja powinna odpowiadać wytycznym określonym w dokumentach planu miejscowego tudzież decyzji o warunkach zabudowy w określonym zagospodarowaniu przestrzennym. Natomiast w przypadku instalacji fotowoltaicznych o mocy większej niżeli wspomniane już wcześniej 50 kW zachodzi bezwarunkowy wymóg uzyskania pozwolenia na budowę przed ich faktycznym rozpoczęciem. Rzecz jasna obowiązek ten przejmuje na siebie inwestor, bez względu na to, czy instalacja planowana jest na gruncie bądź też budynku. W opisanym przypadku samo zgłoszenie absolutnie nie wystarcza.

Jak widać, wyjątki w mniejszych instalacjach zaburzają klarowność regulacji, co sprawia, że warto do nich zaglądać po kilka razy, zanim zaczniemy inwestycję. W ofercie P.P.H.U. PROSPER znalazły się jakościowe akcesoria, tj. np. rozłącznik bezpiecznikowy, wkładki topikowe, rozdzielnice podtynkowe oraz natynkowe do instalacji PV od ETI Polam. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą e-sklepu PROSPER Sosnowiec!

Kategorie artykułów:
Fotowoltaika PV
prospersklep.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.