prospersklep.pl
lis 22, 2017
1892 Wyświetleń
0 0

Gdy panika sięga szczytu

Dodany przez
Listwa zasilająca turystyczna przenośna

Początek Nowego Roku Szkolnego to za każdym razem spore wyzwanie dla uczniów, nauczycieli czy kadr zarządzających. Choć wszyscy wymienieni patrzą na to nieco z innej strony (poprzez pryzmat swoich obowiązków w danej strukturze). Nie ulega jednak wątpliwości, że każda z tych struktur jest współzależna od siebie. Ciężko bowiem móc wyobrazić sobie funkcjonowanie jakiejkolwiek szkoły bądź placówki oświatowej bez uczniów, nauczycieli tudzież pozostałych pracowników.

Edukacja na ogół kojarzy się z szeroko pojętym procesem dydaktycznym – skoncentrowanym wokół dwóch płaszczyzn tj.: przekazywania wiedzy oraz kształtowania umiejętności. Analizując treści programowe zawarte w programach nauczania, można mieć sporo wątpliwości – co do ich słuszności – co więcej opinie na ten temat są de facto bardzo podzielone.

Treści edukacyjne są z całą pewnością jednym z najsilniejszych atrybutów kształtujących ludzką świadomość społeczną, wrażliwość czy też przygotowanie do koegzystencji w określonej grupie społecznej. W tej perspektywie nader często zdarza się zapominać, iż z punktu widzenia budowy społecznej świadomości czynnikiem o dużej wadze jest prewencja, postrzegana w ujęciu praktycznym. Zatem w takim rozumieniu istotna jest nie tylko wiedza, ale i umiejętność jej wykorzystania w praktyce – w sytuacji tego wymagającej.

Zależności teoretyczno-praktyczne najwyraźniej uwidaczniają się w konieczności podjęcia działań antykryzysowych tj. m.in. przeprowadzenie czynności związanych z RKO, ewakuacja pożarowa lub alarm bombowy etc.

Dlaczego to aż takie ważne?

Otóż jak wiadomo z ludzkiej autopsji – w wielu sytuacjach mogących przydarzyć się człowiekowi pośpiech i panika to najgorsi doradcy. Ogarniający popłoch, może w istotnym stopniu ograniczyć racjonalność podejmowanych działań – co z kolei potęguje postępowanie irracjonalne.

Zestawiając razem wspomniane wyżej czynniki – prawdopodobnym wydaje się być fakt, nie zastosowania się do wytycznych nakreślonych w wykładach teoretycznych z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy tudzież ogólnej instrukcji postępowania w czasie pożaru. Uwzględniając powyższe warto obok procesu dydaktycznego, zadbać o praktyczna weryfikację umiejętności np. w czasie lekcji Edukacji Dla Bezpieczeństwa (dawne Przysposobienie Obronne). Nie wystarczy bowiem weryfikować wiedzy teoretycznej, lecz przede wszystkim sprawdzać potencjał stricte praktyczny, gdyż realne działanie jest kluczowe w sytuacji zagrożenia.

PROSPERSKLEP posiadamy elementy systemu przeciwpożarowego tj.: oświetlenia awaryjnego, tabliczki ostrzegawcze, przycisk alarmowy z młoteczkiem lub przycisk grzybkowy etc.

Po więcej szczegółów zajrzyj do P.P.H.U. „PROSPER” Sosnowiec – znajdziesz u nas to czego właśnie potrzebujesz!

Kategorie artykułów:
BHP
prospersklep.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.