prospersklep.pl
lis 20, 2020
554 Wyświetleń
0 0

Elektryczne ogrzewanie kondensacyjne

Dodany przez
Listwa zasilająca turystyczna przenośna

Ogrzewanie elektryczne przez lata było uznawane za nieefektywne, drogie w eksploatacji, a także dosyć często, (zwłaszcza w czasie długotrwałej eksploatacji inicjowały pożary), które same w sobie były ogromnym zagrożeniem, dla dobytku, jak i domowników. Ogrzewanie elektryczne przez lata ewolucji doczekało się głębokiej przemiany i poza zapotrzebowaniem na sporą ilość energii elektrycznej, praktycznie w niczym nie przypominają już dawnych urządzeń grzewczych zasilanych energią elektryczną na wszystkich płaszczyznach, tj. m.in. jakości wykonania, efektywności grzewczej, oraz energetycznej.

Poprawę efektywności osiągnięto m.in. poprzez zmianę stosowanych materiałów, stawiając na wermikulit oraz magnezyt, ze względu na ich wysokie zdolności do magazynowania ciepła. Taka ewolucja pozwoliła na zmniejszenie wielkości urządzeń, przy zachowaniu lub zwiększeniu parametrów grzewczych. Zmiany dały początek powstaniu grzejników akumulacyjnych, które z powodzeniem mogą zastąpić tradycyjne kaloryfery w podparapetowych wnękach, przypominając wyglądem grzejniki panelowe.

Szersza klasyfikacja tych urządzeń przebiega przez pryzmat sposobności oddawania zmagazynowanego ciepła. Dostępne są grzejniki akumulacyjne statyczne, jak i dynamiczne. W przypadku tych pierwszych – ciepło przenika przez powierzchnię i uchodzi z wcześniej przewidzianych do tego otworów. Grzejniki akumulacyjne dynamiczne cechuj się działaniem dwutorowym. Co do zasady działają tak samo, jak grzejniki statyczne, dodatkowo wymuszając obieg powietrza we wnętrzu urządzenia za pomocą wentylatora, by było możliwe jego wypychanie od dołu, aby ogrzewać pomieszczenia w układzie dwutorowym.

Przed zmianą sposobu ogrzewania warto sprawdzić maksymalną moc grzejników i obliczyć, czy wszystkie podłączone urządzenia nie przekraczają umownej mocy przyłączeniowej, bądź balansują na jej granicy. Taki stan rzeczy może wprawiać instalację elektryczną w niestabilność, co może skutkować wyłączaniem bezpieczników przed licznikiem tudzież uszkodzeniem urządzeń, które źle znoszą niestabilność napięcia w instalacji. Zaleca się, by montaż grzejników akumulacyjnych wykonał specjalista, gdyż każdy z nich powinien zostać objęty osobnym obwodem elektrycznym, wyposażonym w stosowne zabezpieczenia, tj. wyłącznikiem nadprądowym.

Można też zabezpieczyć obwody wyłącznikiem różnicowoprądowym. W szczególności zaleca się wykonanie obwodów jedno lub trójfazowych dla urządzeń o mocy nieprzekraczającej 2 kW, a dla obwodu trójfazowego obciążenie powinno wynosić do 6 kW. Przydatna jest też zmiana taryfy u sprzedawcy prądu na dwu lub trójstrefową, ponieważ przyniesie to spoiw oszczędności w eksploatowaniu elektrycznych urządzeń grzewczych, gdyż wówczas można uruchamiać piec akumulacyjny w czasie obowiązywania korzystnego taryfikatora, natomiast w pozostałych częściach doby nagromadzone ciepło będzie stopniowo uwalniane.

Ogrzewanie elektryczne jest obecnie najbardziej bezpieczną i ekologiczną formą ogrzewania, aczkolwiek nie najtańszą, gdyż samo w sobie nie zatruwa atmosfery. Hurtownia PROSPER oferuje szeroką gamę zabezpieczeń instalacyjnych, tj. m.in. wyłączniki różnicowoprądowe czołowych producentów na rynku.

Kategorie artykułów:
Aparatura elektryczna
prospersklep.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.