prospersklep.pl
maj 17, 2021
477 Wyświetleń
0 0

Co obejmuje przegląd instalacji elektrycznej?

Dodany przez
Listwa zasilająca turystyczna przenośna

Konserwacja sprzętu i urządzeń z reguły dość jednoznacznie kojarzy się w większości przypadków z wymogami BHP, które zazwyczaj bywają kojarzone z funkcjonowaniem pewnych branż, tj. np. prace na wysokości, jak i obsługa urządzeń sieciowych działających na gruncie elektroenergetyki. Niezależnie od realnego zastosowania osprzętów elektrycznych, zalecane są ich regularne przeglądy i konserwacje natury technicznej.

Wydaje się to szczególnie ważne w przypadku aparatury elektrycznej współtworzącej sieć, istota konserwacji powinna być priorytetem z dwóch powodów, tj. zwiększa bezpieczeństwo korzystania z sieci, a w tym również ze wszystkich podłączonych do sieci urządzeń, a także przyczynia się do ochrony aparatury sieciowej, jak i wzrasta bezpieczeństwo osób wykonujących konserwację sieci pod napięciem. Każda modernizacja sieci powinna być wykonana z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i ochrony osobistej, co pozwala w sposób znaczący zminimalizować ryzyko i uniknąć m.in. porażenia elektrycznego. Biorąc pod uwagę powyższe, nie ulega wątpliwości, że podobna dbałość o instalację elektryczną powinna być wdrożona na każdym odcinku sieci dystrybucyjnych. Bez wątpienia dla zapewnienia kompleksowego bezpieczeństwa, równie ważna jest dbałość o instalację na ostatnim odcinku, który przebiega wewnątrz budynków u konkretnych odbiorców energii elektrycznej, czego początek stanowi linia WZL, a w dalszym punkcie urządzenie pomiarowe, kończąc na rozdzielnicy, która staje się sercem instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym.

Aby zasilanie urządzeń przebiegało prawidłowo i zarazem bezpiecznie dla użytkowników, jak i urządzeń z których korzystamy, napięcie musi spełniać odpowiednie parametry, co do jakości napięcia, którego podstawą jest standaryzowanie napięcia do 230 V. Poprawność działania instalacji powinna być weryfikowana przez specjalistyczne przeglądy techniczne instalacji elektrycznych, które co do zasady nie są wymagane dla domów jednorodzinnych. Inaczej jest, jak choćby w blokach mieszkalnych, gdzie przeglądy są wymagane co 5 lat i dotyczą właścicieli, zarządców nieruchomości, tj. m.in. obiektów użyteczności publicznej, zakłady przemysłowe, hale produkcyjne etc. Przeglądy instalacyjne w kontekście instalacji elektrycznych czy gazowych, może wykonać wyłącznie osoba ze stosownymi uprawnieniami.

Podstawą poprawnego wykonania weryfikacji poprawności działania instalacji elektrycznej jest doświadczenie poparte użyciem wysokiej jakości urządzeń pomiarowych, które z dużą precyzją zobrazują stan sieci, z naciskiem na wyłonienie nieprawidłowości czy przerw w zasilaniu. W ramach przeglądu instalacji elektrycznej sprawdza się m.in. stan przewodów, uzupełnianie ubytków izolacji przewodów, weryfikacja poprawności działania urządzeń ochronnych, a w tym wyłączników różnicowoprądowych, ograniczników przepięć itp. Ocenia się również pod względem technicznym wszystkie zewnętrzne elementy składające się na instalację elektryczną w budynku. Nie mniej istotne jest przeprowadzenie kontroli pod kątem stopnia ochrony przeciwpożarowej i instalacji odgromowej, jeśli ta jest wykonana. W ramach przeglądu instalacji elektrycznej wykonywana jest także kalibracja szaf sterowniczych, jak i ogólna ocena dotycząca stanu instalacji i wydajności, która jest w dużej mierze uwarunkowana w rzeczy samej stanem instalacji elektrycznej w ujęciu kompleksowym.

Hurtownia PROSPER z Sosnowca oferuje w swoim asortymencie wysokiej jakości detektory napięcia, jak i zabezpieczeń ochronnych wiodących producentów w branży, tj. ERKO, HUBIX i wielu innych.

prospersklep.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.