prospersklep.pl

Cele, Wartości i Zasady

Cele, Wartości i Zasady

Nasze Cele, Wartości i Zasady są podstawą niezwykłej kultury Prosper. Nasze przedsiębiorstwo dynamizuje się i doskonali od bez mała trzydziestu lat, w międzyczasie czynniki te pozostają jego stałymi, tożsamymi częściami.

Nasza Idea łączy nas przy kolektywnej sprawie oraz wokół filozofii ewolucji, która objawia się w codziennym intensyfikowaniu kondycji życia coraz większej liczby odbiorców – z wykorzystaniem ascetycznych, lecz prymarnych gestów.

Nasze Wartości obrazują to, jak modelują się parantele wśród pracowników Prosper oraz współzależność z naszymi partycypantami.

Nasze Zasady natomiast eksplikują uderzające podejście Prosper do codziennej pracy.

Nasz Cel

Będziemy dystrybuować nieprześcignione oryginalne artykuły i usługi, celem uwspółcześnienia doniosłości życia interesantów.

Konsumenci, poważając naszą kuratelę, uwyraźnią nas rekordową skalą sprzedaży, która przełoży się na beneficjum i wzrost charyzmatu przedsiębiorstwa Prosper.

Nasze Wartości

Dżentelmeneria

 • Niezmiennie czynimy zabiegi by postępować właściwie.
 • Jesteśmy względem siebie autentyczni i etyczni.
 • Działamy w duchu prawa i zgodnie z jego literą.
 • We wszystkich działaniach i dyrektywach podążamy za Wartościami i Zasadami Prosper.
 • Postulując określone metody, czynimy to w oparciu o precyzyjnie zaprezentowane uwarunkowania włączywszy przedstawienie faktorów ryzyka.

Władztwo

 • Wszyscy w zakresie partykularnych umiejętności jesteśmy przodownikami, którzy zmierzają do wypracowania rekordowych rezultatów.
 • Mamy pełną percepcję tego, do czego aspirujemy.
 • Konfederujemy nasze aktywa na kreacji podniosłych aspiracji i zamysłów.

Impresja odpowiedzialności

 • Jesteśmy personalnie odpowiedzialni za kontentowanie imperatywów biznesowych, uszlachetniania struktur wewnętrznych i wspomożenie innych w osiągnięciu korzystniejszego potencjału pracy.
 • Kroczymy jak właściciele firmy, traktując jej aktywa jak swoje własne oraz mając na uwadze jej perspektywiczne powodzenie.

Łaknienie sukcesu

 • Z gorliwością zmierzamy do bycia wybitnymi w całokształcie naszych działań.
 • Bez ustanku poszukujemy korzystniejszych instrumentów.
 • Niepowstrzymanie zmierzamy do korygowania siebie i do prosperowania na rynku.

Pokora

 • Ustosunkowujemy się z niebosiężną atencją w stosunku do kooperantów, interesantów i nabywców, obsługując ich tak, jak sami chcemy być obsługiwani.
 • Żywimy przekonanie w swoje dobre zamysły i operatywność.
 • Przychylamy się do poglądu, że społeczeństwo pracuje ekspansywnie w atmosferze wzajemnego zaufania.

Nasze Pryncypia

Do wszystkich ustosunkowujemy się z niebosiężną atencją

 • Jesteśmy przeświadczeni, że każdy chce i może pożytkować swoją spirytualną prężność.
 • Apoteozujemy wszelakiego rodzaju panoptikum.
 • Inspirujemy ludzi i dajemy im możliwość ekspugnacji nieprzebranych paradygmatów oraz realizację podniosłych koncepcji.
 • Bezceremonialnie rozmawiamy o rezultatach pracy.

Pomyślność przedsiębiorstwa i pracownika są integralne

 • Jesteśmy głęboko przekonani, że godziwe organizowanie pracy na rzecz firmy prowadzi do bilateralnego triumfu Firmy i Pracownika. Sprzymierza nas dążenie do wzajemnego zwycięstwa.

Ogniskujemy się na czynnościach strategicznych

 • Operujemy na bazie jasno określonych zamierzeń i założeń strategicznych.
 • Aranżujemy i selekcjonujemy jedynie taką pracę, która afiliuje kulturę naszej firmie.
 • Tam gdzie to tylko dopuszczalne, optymalizujemy, harmonizujemy i uprzystępniamy naszą pracę.

Urzeczywistnianie technicyzacji to instrument do naszego powodzenia

 • Przywiązujemy dużą rangę implementowaniu ważnych usprawnień służących naszym odbiorcom.
 • Negujemy pospolite sposoby i wypatrujemy pionierskich patentów procesowania gwoli uzyskania pokaźnej lokaty na rynku.

Szczodrze respektujemy fachowość pracowników

 • Jesteśmy zdania, że każda jednostka jest odpowiedzialna za niepohamowaną ewolucję samego siebie i innych.
 • Inspirujemy i oczekujemy od ogółu kompetentności i wirtuozerii w finalizacji zagadnień.

Zmierzamy do bycia niedościgłymi

 • Zmierzamy do bycia niedościgłymi w każdym kardynalnym zagadnieniu działalności naszej firmy.
 • Niepowstrzymanie konfrontujemy swoje rezultaty z innymi niedoścignionymi rezultatami, zarówno w przedsiębiorstwie, jak i poza nim.
 • Czerpiemy idee z naszych zdobyczy i blamaży.

Nie ogniskujemy się tylko na sobie, zgłębiamy nasze środowisko

 • Czynimy wysiłki, aby optymalnie spenetrować naszych konsumentów i interpretować ich imperatywy.
 • Aranżujemy, komponujemy i transferujemy produkty, które budują dużą doniosłość marek.
 • Inicjujemy niedalekie obopólnie pozytywne korelacje z naszymi klientami i dostawcami.
 • Jesteśmy Przedsiębiorstwem publicznie roztropnym.
 • Pryncypium wstrzemięźliwej transmutacji ziszczamy we wszystkich względach naszej pracy.

Obopólne koneksje naszym panaceum na dynamizm

Autonomicznie od lokalizacji, ekspozytury lub pełnionej posady, procedujemy w aurze kolektywnej ofiarności względem siebie.

Jesteśmy dumni z rezultatów urzeczywistnianych za pośrednictwem inicjowania projektów współpracowników.

Nawiązujemy bliskie komitywy ze wszystkimi, którzy mają udział w finalizacji zamysłów Firmy – zwłaszcza z konsumentami, dostawcami.